Diensten


wat doet Advicom voor u

De diensten van Advicom richten zich op:

 • business en ICT-alignment
 • informatiemanagement
 • ICT als hulpmiddel bij innovatie
 • architectuur: informatiearchitectuur en business architectuur
 • consultancy: adviseren van de opdrachtgever
 • begeleiding geven bij projecten
 • maken van analyses
 • opstellen database ontwerp
 • inrichten data warehouses / toepassen business intelligence
 • functioneel beheer / begeleiden gebruikersgroepen
 • project- en inhoudelijk management bij transities van softwareomgevingen van autoleasemaatschappijen naar Miles

business en ICT-alignment

ICT moet ondersteunend zijn voor de business. De business moet daartoe kunnen aangeven wat ze van ICT verwacht. De businessvraag moet vertaald worden naar het bijbehorende ICT-aanbod. Het initiatief hoort te liggen bij de business. Bij veel organisaties is het echter andersom. ICT komt met mogelijkheden en nieuwe ideeŽn. Dit leidt mogelijk tot een ICT-aanbod dat niet goed aansluit op wat de business zou moeten willen. ADVICOM helpt graag bij het oplossen van dit probleem.


informatiemanagement

Informatie is een heel belangrijk 'productiemiddel' voor organisaties. Om dit goed uit te baten zijn informatiesystemen nodig, zowel operationele als informatiesystemen voor business intelligence. Overzicht houden over de informatiehuishouding en 'managen' wat er voor en wat er mee gebeurt, is een enorme uitdaging. Informatiesystemen moeten op elkaar aansluiten, zich naar gebruikers toe op een gelijke overzichtelijke wijze presenteren. De data moeten uitwisselbaar zijn tussen de informatiesystemen, en het moet mogelijk zijn de data voor business intelligence te gebruiken. Dit maakt informatiemanagement tot een belangrijk vakgebied.


ICT als hulpmiddel bij innovatie

In veel organisaties is het werk aan ICT vooral gericht op het in stand houden van wat al bestaat aan informatievoorziening. Weliswaar op een steeds modernere manier, en ook met steeds betere en flexibelere hulpmiddelen. Denk aan het nieuwe werken en 'any device anywhere'. Dit lijkt op innovatie, maar bij innovatie denk ik liever aan het kijken of ICT een 'enabler' kan zijn voor het invoeren van nieuwe producten, het overgaan op nieuwe werkwijzen, kunnen produceren op een goedkopere manier of kwalitatief beter, op een andere schaal kunnen werken, met producten ook in het buitenland de markt op kunnen gaan, enzovoort.


architectuur: informatiearchitectuur en business architectuur

Een belangrijk aandachtsgebied vormt de architectuur van de informatievoorziening. ADVICOM richt zich daarbij vooral op de informatiearchitectuur en de business architectuur. Dit zijn aandachtsgebieden die wel eens ten prooi vallen aan bezuinigen. Dat is in de meeste gevallen onterecht. Architectuur kan helpen om een goede focus te krijgen voor ICT. Architectuur helpt richting te geven, waardoor de informatievoorziening zich beweegt naar het juiste doel en er niet vanaf.


consultancy: adviseren van de opdrachtgever

Veel opdrachtgevers van automatiseringsopdrachten hebben behoefte aan iemand die:
 • met ze mee kan denken (klankbord)
 • mee kan helpen hun vraagstelling duidelijk te krijgen
 • kritische vragen kan stellen aan leveranciers
 • leveranciers kan beoordelen (niet alleen op prijs, maar vooral ook op kwaliteit, betrouwbaarheid, continuÔteit, het in staat zijn een opdracht ook uit te voeren)
 • mee kan helpen contracten rond te krijgen
 • kan meehelpen de opdrachten aan leveranciers te formuleren
 • helpt de problemen in te schatten die de organisatie gaat krijgen bij het invoeren van automatisering

begeleiding geven bij projecten

Het begeleiden van projecten door Advicom betreft informatieplanning, kwaliteitszorg en het begeleiden van analisten en database ontwerpers (die in hun organisatie datamodellering / informatiemodellering, object-georiŽnteerde analyse, model-based application development moeten invoeren of moeten toepassen). Advicom is hierbij niet alleen betrokken bij het analyseren en ontwerpen, maar ook bij quality assurance van geproduceerde analysemodellen en database ontwerpen. Daarbij is het belangrijk dat de analysemodellen en database ontwerpen niet alleen voldoen voor een te bouwen applicatie, maar ook aansluiten op:
 • reeds bestaande databases en applicaties
 • toekomstig te ontwikkelen applicaties/applicatiegebieden
 • wensen vanuit business intelligence, data warehousing / mogelijkheden tot voorziening in management informatie

maken van analyses

Het maken door Advicom van analyses valt uiteen in:
 • datamodellering / informatieanalyse (toegepast volgens een door de klant gewenste methode, zoals Entity Relationship Modelling, INFOMOD, NIAM en uitmondend in een datamodel / informatiemodel)
 • analyse van de bedrijfsactiviteiten (uitmondend in een model van de bedrijfsactiviteiten beschreven variŽrend van een eenvoudige functiehierarchie tot uitgebreide bedrijfsprocesmodellen)

opstellen database ontwerp

Eťn van de activiteiten van Advicom is database ontwerp. Een goed datamodel / informatiemodel moet resulteren in een goed database ontwerp. Hierbij komen vele onderwerpen aan de orde. De database moet zo zijn opgezet dat deze handig te gebruiken is, efficient is, en niet tot moeilijkheden leidt bij het bouwen van nieuwe applicaties. Het 'handig' gebruiken is essentieel hierbij. De structuur moet daartoe getoetst zijn op het ondersteunen van het bedrijfsproces en het aansluiten op een goed administratieve organisatie. Dit leidt tot een soepeler gebruik. Ook bij het opstellen van queries hebben we daar een belang bij. Zie onze cursus SQL.


inrichten data warehouses / toepassen business intelligence

Het opzetten van een data warehouse en het toepassen van business intelligence is ťťn van de grootste uitdagingen die automatiseerders tegenkomen. Dit geldt niet alleen voor automatiseerders maar ook voor opdrachtgevers. De voordelen van data warehouses zijn groot, maar het opzetten ervan is vaak moeilijk. De moeilijkheden zijn zowel technisch als organisatorisch. Advicom helpt u graag hierbij. Bijvoorbeeld met:
 • begeleiden bij het bedenken van een goede opzet
 • uitwerken van de opzet
 • analyseren van bronsystemen
 • inrichten van de gegevensopslag
 • inrichten van data marts
 • bedenken hoe de data warehouse en business intelligence optimaal ingezet kan worden
 • second opinion bij beslissingen

functioneel beheer / begeleiden gebruikersgroepen

Nadat informatiesystemen in gebruik zijn genomen is het werk niet klaar. Dit is zo ongeacht of het gaat om speciaal ontwikkelde software (maatwerksoftware) of om standaardsoftware. Software moet optimaal het bedrijfsproces ondersteunen. Daar gaat heel veel werk inzitten. Niet alleen om te bereiken dat het bedrijfsproces optimaal ondersteund wordt, maar ook om dat zo te houden. Functioneel beheer speelt hier een belangrijke rol in. Functioneel beheer moet ontdekken wat er kan en moet verbeteren. Gebruikers staan hierbij centraal. Gebruikers ontdekken tijdens hun werk wat nog ontbreekt, wat nog beter kan, wat liever anders moet. Voor het hierover raadplegen van de gebruikers worden de gebruikers vaak georganiseerd in gebruikersgroepen. Deze gebruikersgroepen moeten goed begeleid worden. Advicom helpt u graag hierbij. Bijvoorbeeld met het:
 • opstellen (of het begeleiden bij het opstellen) van requirements
 • begeleiden van gebruikersgroepen

project- en inhoudelijk management bij transities van softwareomgevingen van autoleasemaatschappijen naar Miles

In de praktijk heeft Advicom gemerkt dat voor een autoleasemaatschappij het overgaan naar de softwareomgeving Miles van Sofico aan de kant van de autoleasemaatschappij niet alleen door een projectleider begeleid kan worden. Er is uitgebreide inhoudelijke steun nodig van het personeel van de autoleasemaatschappij dat mee moet werken bij het realiseren van de transitie. Dit personeel ontbreekt het aan de juiste vaardigheden omdat het niet hun dagelijks werk is, en het ontbreekt het personeel aan tijd om er voor ingezet te worden. Advicom helpt hier graag bij, met:
 • leveren van de projectleider
 • leveren van de inhoudelijk manager
 • adviseren in de aanloop naar de transitie