WORKSHOP / CURSUS NIAM


Advicom biedt cursussen over datamodellering in maar liefst 3 methoden aan. De meest gebruikelijke methode is:

Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens het ER-model.

Op deze pagina vindt u alles over de methode NIAM.

CODE:   
IAN

DUUR:  
2 dagen

PRIJS CURSUS / WORKSHOP:  
980 (per deelnemer exclusief 21 % BTW, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

PRIJS BOEK:  
22 (exclusief 9 % BTW)

GROEPEN:  
3 6 deelnemers (maximaal 8)

CURSUS- / WORKSHOPVORM:
klassikaal, kleine groepen onder intensieve begeleiding, begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
open rooster: in onze cursusruimte te Woerden
'in house': bij jou op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
geen data, maar schrijf wel in. Er wordt contact met je opgenomen om data af te spreken

'in house': op afspraak

INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor de cursus / workshop NIAM inschrijven. Klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.


doelgroep
informatie-analysten, systeemontwikkelaars, database ontwerpers, functioneel beheerders, database beheerders, data warehouse ontwikkelaars en verder iedereen die in zijn of haar werk met datamodellen (data modellen) te maken krijgt


na de cursus / workshop kunt u:
Voorbeeld van een datamodel (data model) / informatiemodel
dat je na het volgen van de workshop /
cursus Datamodeling (data modeling) / Informatie-analyse
volgens NIAM zelf kunt maken:leerdoelen
De deelnemer is na de cursus / workshop Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens NIAM in staat:
  • een datamodel (data model) / informatiemodel op te stellen gebruik makend van de methode NIAM
  • dingsoorten (entiteittypen) te kiezen die bedrijfsbreed bruikbaar zijn, stabiel zijn en vanuit administratief technisch oogpunt te volgen zijn
  • datamodellen (data modellen) / informatiemodellen zo op te stellen dat ze praktisch bruikbaar zijn
  • om te gaan met algemene datamodellerings- / informatiemodelleringsconcepten
  • een NIAM-datamodel (NIAM-data model) / NIAM-informatiemodel om te zetten in een database ontwerp voor een relationele database (relationeel model in BCNF)

algemeen
Een datamodel (data model) / informatiemodel geeft een volledige opsomming van informatiebehoeften alsmede de regels (informatieregels/business rules) die daarbij gelden. We spreken over informatiebehoeften als de beschreven informatie nodig is om een deel van het bedrijfsproces van een organisatie op gang te houden. Datamodellen (data modellen) / informatiemodellen gebruiken we voor het opstellen van specificaties voor standaardsoftware en nieuw te ontwikkelen software. Bij standaardsoftware controleren we er mee of alle informatiebehoeften ondersteund worden en gebruiken we ze bij contractsonderhandelingen. In systeemontwikkelingsprojecten maken we op allerlei plaatsen gebruik van datamodellen (data modellen) / informatiemodellen. Bijvoorbeeld om een organisatiebreed toe te passen databasestructuur op te zetten, om functionaliteit te specificeren (aan de hand van de in het model opgenomen informatieregels), om de volledigheid van informatiesystemen te toetsen, om begrippen af te stemmen die relevant zijn voor de informatieverwerking van andere delen van het bedrijfsproces. In de cursus / workshop Datamodeling (data modelling) / Informatieanalyse volgens NIAM leert de deelnemer een datamodel (data model) / informatiemodel op te stellen inclusief informatieregels. Veel nadruk ligt hierbij op het beheersen van de modelleringsconcepten, zoals het kiezen van de juiste dingsoorten (entiteittypen). Daarnaast wordt ingegaan op complexiteit in modellen, op tijdsaspecten en op hoe het datamodel (data model) / informatiemodel kan worden omgezet in een database ontwerp in de vorm van een relationeel gegevensmodel in BCNF. Voor het verkrijgen van vaardigheid wordt in de cursus / workshop uitgebreid geoefend.
In de cursus / workshop Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens NIAM wordt gebruik gemaakt van het boek NIAM van Ton de Rooij. De cursus / workshop wordt door de schrijver van het boek gegeven.


uitgebreide informatie
Wil je meer informatie over de cursus / workshop NIAM neem dan contact op met je docent: Ton de Rooij.
Bijvoorbeeld via e-mail: tonderooij@advicom.nl.

Geef daarbij je naam, naam van je bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Ton de Rooij neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om je vragen te beantwoorden.


downloaden uitgebreide informatie en inschrijfformulier
Je kunt ook meteen beschikken over de uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden: