Initiatief CIO 2.0

algemeen
De CIO (en dat geldt ook voor andere leidinggevenden op het gebied van de informatievoorziening) heeft te maken met vele ontwikkelingen. Denk aan:
  • internationalisering van de bedrijfsactiviteiten
  • het aanpassen of uitbreiden van bedrijfsprocessen waardoor een compleet andere informatievoorziening nodig is
  • cloud computing
  • het tot succes brengen van outsourcing
  • de overgang van eigen ontwikkelde software naar ingekochte pakketten
  • reorganisaties als gevolg van één van de ontwikkelingen


vraagstukken
Voor de CIO ontstaan hierdoor vele kleine en grote vraagstukken. Zo kan de CIO bij internationalisering vaak niet voldoen aan de eisen van 'time to market'. Ook lukt het de CIO vaak niet om de in gebruik zijnde software met de geldende regels (wettelijk en fiscaal) van de verschillende landen te laten werken.


richten en verrichten
Wil de CIO deze vraagstukken aanpakken dan moeten er veel werkzaamheden verricht worden. Hierbij houdt de CIO zich het liefst bezig met het 'richten' en in mindere mate met het 'verrichten' van deze werkzaamheden. Te veel bezig zijn met het 'verrichten' kan leiden tot een gebrek aan 'richten'.


te weinig tijd
De CIO heeft niet voldoende tijd om zich met alle details van de vraagstukken bezig te houden. Toch zijn de details wel belangrijk voor de CIO. Hierdoor houdt de CIO voldoende voeling met wat er gebeurt. Ook zou de CIO zich in alle details willen storten, om aangehaakt te blijven bij wat er allemaal in de moderne ICT-omgeving speelt.


het initiatief CIO 2.0
Het initiatief CIO 2.0 wil de CIO meer armslag geven bij het aanpakken van de vraagstukken. Het initiatief CIO 2.0 biedt hiervoor extra capaciteit aan. De aanpak van het initiatief CIO 2.0 staat beschreven in de pagina's:
- werkzaamheden
- teamverband
- innovatie
- voordelen voor de CIO

De CIO is hierin leidend. Het gaat om het versterken van de leidende rol als CIO. Het initiatief CIO 2.0 gaat niet verder dan wat de CIO zelf wil.