Initiatief CIO 2.0: in teamverband werken


kracht van teamverband
Het initiatief CIO 2.0 gaat uit van het bieden van ondersteuning in teamverband. Standaard wordt als tweetal gewerkt. De een is daarbij klankbord voor de ander. Bovendien hebben de een en de ander verschillende specifieke competenties. Het zal niet altijd zo zijn dat beiden in de organisatie direct in beeld zijn. De CIO kan beginnen met één die in beeld is. De ander blijft dan nog op de achtergrond.


vormen van het team
Gaandeweg kan, als daartoe aanleiding bestaat, de tweede in beeld komen, en kan er, een groter team geformeerd worden. Dit grotere team zal bestaan uit mensen die deels uit het bedrijf van de CIO zelf komen en deels uit mensen van buiten. Teamleden intern hebben al een functie. Externe teamleden krijgen functies als informatiearchitect, projectleider, programmamanager, beleidsmedewerker ICT.


rapporteren aan de CIO en overlegstructuren
Het team rapporteert rechtstreeks aan de CIO. De wensen van de CIO zijn leidend voor het team. Voor het succes van het team in de organisatie is het belangrijk dat de leden goed met mensen kunnen omgaan. Het team moet in staat zijn de juiste overlegstructuren op te zetten met stakeholders en andere betrokkenen in de organisatie.