Initiatief CIO 2.0: voordelen voor de CIO

voordelen
Het inzetten van CIO 2.0 heeft voor de CIO diverse voordelen. Een voordeel ten opzichte van het inzetten van interne mensen, is dat de inzet kan varieren naar behoefte. Hierdoor kan de CIO de kosten laag houden. Er zijn ook andere voordelen:
  • vermijden van storende proefballonnen (laat de CIO iets intern uitzoeken, dan lukt het niet altijd om dit stil te houden),
  • het onafhankelijk van het interne politieke veld bewegingen kunnen maken,
  • deskundigheid op het gehele terrein van informatievoorziening kunnen inzetten, niet alleen op de ICT-kant van de informatievoorziening (voor veel deskundigheid geldt dat die maar tijdelijk nodig is. De CIO heeft niet altijd iemand in dienst waarbij hij of zij te rade kan gaan),
  • ins en outs van problemen in kaart gebracht door deskundigen zonder beroep op veel van de tijd van de CIO,
  • . . .


Initiatief CIO 2.0: 2.0
Het initiatief CIO 2.0 heeft als doel volledig in dienst te staan van het werk van de CIO. Het is niet zo dat de CIO het werk niet zelf kan doen, in tegendeel. De CIO krijgt alleen daar waar dat door tijdsdruk nodig is, in minder tijd veel meer gedaan. De CIO gaat daardoor in zijn of haar functie naar een volgend niveau. Dit komt in de naam tot uitdrukking. Niet het initiatief CIO 2.0 staat hierin centraal, de CIO staat centraal. De aanduiding 2.0 slaat daarom ook rechtstreeks op de CIO.