Concepten Ontwikkelen

Concepten
Het werk van ADVICOM begint bij het bedenken van een bruikbaar concept. Met een concept bedoelen we bijvoorbeeld dat we voor een organisatie uitdenken hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden. Dit kan op basis van onderkende knelpunten of op basis van nieuwe technologische mogelijkheden. Hiervoor begint ADVICOM met het in kaart brengen van waar de organisatie voor staat en waar de kansen liggen voor innovatie.

De stappen, die hierbij doorlopen worden, zijn:
Methode
Innovatie is meestal gericht op de bestaande producten en diensten van de organisatie. ADVICOM richt zich ook op wat de organisatie los van de bestaande producten en diensten kan doen. Zo'n brede kijk op wat allemaal meegenomen moet worden, kan innovatie heel complex maken. Om dit goed op te pakken, hebben we een aanpak uitgewerkt. Voor onze aanpak hebben we de innovatieaanpak van de methode VOORT van Gijs van Wulfen als voorbeeld genomen.