Realisatie Concepten

Realisatie
Met concepten en regie alleen ben je er nog niet. Een hele belangrijke fase is bij innovatie het realiseren van een concept. De regie loopt bij de realisatie nog door, maar er is ook sturing vanuit projectmanagement. In de meeste gevallen gaat het bij een concept om iets wat nieuw is en buiten het al bestaande bedrijfsproces staat. Daardoor moet er bij de realisatie veel gebeuren: aanschaffen productiemiddelen, uitzetten communicatieplan, opleiden personeel, inkoop van de nodige materialen, uitrollen van het concept, opzetten van een onderhoudsorganisatie, enzovoort.

De stappen, die hierbij doorlopen worden, zijn:
Rol ADVICOM bij de realisatie
Deels zullen nieuwe gespecialiseerde mensen de realisatie oppakken. Er moet echter ook een borging zijn met het voortraject. Daarin is veel kennis en ervaring opgedaan. Die mag niet verloren gaan tijdens de realisatiefase. ADVICOM zal daarom ook betrokken zijn in de realisatiefase, deels in de uitvoering, deels ook zoals een architect in de gaten houdt of hetgeen ontworpen is ook wel echt ontstaat. ADVICOM levert hiertoe eventueel een ervaren informatiearchitect en/of een ervaren programmamanager.


Resultaat
Door het betrokken zijn in alle fasen is het mogelijk afspraken te maken over het bereiken van een voor concept vooraf overeengekomen resultaat. Voor ADVICOM betekent het de kans om het concept geheel gerealiseerd te krijgen en om op een goede manier te borgen, dat de feedback die ontstaat in zowel de regiefase als in de realisatiefase, omgezet wordt in het verbeteren van het concept.