Voeren van Regie om Concepten te realiseren

Waarom regie nodig is
Essentieel in onze aanpak is het voeren van regie. We realiseren ons dat er pas sprake is van succesvol omgaan met concepten als we in staat zijn de concepten werkelijkheid te laten worden. Obstakel hierbij is dat de organisatie meestal niet is ingericht om met het ontwikkelde concept om te gaan. Het management is er niet op ingericht, het werk zelf (productie, werkstromen, helpdesk, onderhoud, enzovoort) niet, de productiemiddelen niet, de communicatie niet, en ga zo maar door.

Bij het voeren van regie zetten we een regiebureau op. De stappen, die hierbij doorlopen worden, zijn:
Regie door ADVICOM
Er moet in de organisatie een proces op gang komen om het ontwikkelde concept geaccepteerd te krijgen, en ingebed te krijgen in wat de organisatie doet. Het moet voor iedereen in de organisatie voelen of het heel normaal is dat de organisatie daar mee bezig is. Hiervoor kan ADVICOM de regie in handen nemen of helpen ondersteunen. Bij regie komt het aan op de juiste mensen op de juiste lijn te krijgen, momentum te krijgen in het veranderingsproces dat nodig is, en de hele infrastructuur op te zetten, waardoor continuïteit ontstaat gedurende een langere periode. Hier richt ADVICOM zich minder op de techniek en juist meer op de organisatie.